Veronika Haščáková

Bakalářská práce

Two and a Half Men: A Linguistic Analysis of an American Sitcom

Two and a Half Men: A Linguistic Analysis of an American Sitcom
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the American sitcom Two and a Half Men in an effort to examine the language that this sitcom is renowned for, i.e. profane, obscene and offensive language, and consequently determine whether the different main cast has impacted this language and the way it is conveyed by its characters. The theoretical part offers coverage on the nature of sitcoms including …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analýza amerického sitkomu Dva a půl chlapa ve snaze prozkoumat jazyk, kterým je sitkom proslulý, tj. vulgární, obscénní a urážející jazyk. Práce také sleduje, zda změna hlavního hereckého obsazení ovlivnila používaný jazyk a způsob vyjadřování jednotlivých postav. Teoretická část popisuje žánr sitkomu včetně jeho vývoje, charakteristických znaků a jazykových zvláštností …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Haščáková, Veronika. Two and a Half Men: A Linguistic Analysis of an American Sitcom. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe