Theses 

Prevence karcinomu prsu – Tereza TELECKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tereza TELECKÁ

Bakalářská práce

Prevence karcinomu prsu

Breast cancer

Anotace: Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním objevujícím se u žen. Proto je důležité rozvíjet povědomí veřejnosti o tomto onemocnění a o jeho prevenci. Přehledová bakalářská práce se zabývá problematikou dědičného onkologického onemocnění prsu, ale také systémem prevence karcinomu prsu v České republice. Ze získaných informací vyplývá, že existuje mnoho faktorů ovlivňujících výskyt geneticky podmíněného karcinomu prsu a mnoho možností preventivních opatření u pozitivních jedinců. V rámci prevence karcinomu v České republice byl z dohledaných publikovaných zdrojů zpracován přehled o organizaci a průběhu preventivního programu karcinomu prsu. Z výsledků vyplývá, že zavedení screeningového programu vedlo ke snížení mortality karcinomu prsu. Informace byly čerpány z databází: EBSCO, PROQUEST, BMČ, Google Scholar.

Abstract: Breast cancer is the most common malignant disease in the female population, and therefore it is very important to develop public awareness of this disease and especially about its prevention. Bachelor thesis overviewed about problematic of hereditary breast cancer disease and its prevention system in the Czech Republic. The collected information shows that there are many factors having influence on genetically determined cancer breast diseases and also many opportunities of preventive measures related to positive individuals. From available sources, within of breast cancer prevention, was prepared an overview of organization and implementation of the prevention program for breast cancer. The results show that the introduction of a screening program has led to a reduction in mortality due to from breast cancer. Information was taken from databases: EBSCO, PROQUEST, BMČ, Google Scholar.

Klíčová slova: ošetřovatelství, edukace, prevence karcinomu prsu, role sestry, Česká republika, ošetřovatelská péče, ženy, genetické faktory, dědičnost, riziko karcinomu prsu, geny, BRCA1, BRCA2, genetické testování

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Štěpánka Bubeníková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=222499 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd

Jak správně citovat práci

TELECKÁ, Tereza. Prevence karcinomu prsu. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:43, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz