Bc. David PŠENICA

Diplomová práce

Volební geografie současného Turecka

Electoral geography of contemporary Turkey
Anotace:
Tato práce se zabývá volební geografií Turecké republiky v parlamentních volbách do Velkého národního shromáždění konaných po posledním vojenském převratu mezi lety 1987 až 2007. V teoretické části jsou stručně popsány hlavní metody a obory volební geografie, dále je v krátkosti představena Turecká republika, její historický vývoj, obyvatelstvo, politický, volební a stranický systém. Čtenáři jsou seznámeni …více
Abstract:
This thesis deals with electoral geography of the Republic of Turkey in the parliamentary elections into The Grand National Assembly which were held between the years 1987 and 2007, after a last military coup. In a theoretical part there are in brief described the basic methods and fields of electoral geography and introduced Republic of Turkey, its history, population, political, electoral and party …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011
Zveřejnit od: 19. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŠENICA, David. Volební geografie současného Turecka. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta