Hana Baláčková

Diplomová práce

Odpisy a opravné položky k pohledávkám podle ČÚS, IFRS a US GAAP v oboru financování automobilů

Write offs and provisions to receivables according to Czech Accounting Standards, IFRS and US GAAP in the area of vehicle financing
Anotace:
Práce se zabývá tvorbou, účtováním a vykazováním odpisů a opravných položek k pohledávkám podle Českých účetních standardů, IFRS a US GAAP v oboru financování automobilů. V první části jsou popsána účetní specifika financování automobilů včetně právního pozadí a klasifikace vybraných společností. Teoretická část popisuje a porovnává tyto předpisy, a to s využitím Českých účetních standardů pro podnikatele …více
Abstract:
This thesis deals with creation, accounting and reporting of write offs and provisions to receivables according to Czech Accounting Standards, IFRS and US GAAP in the area of vehicle financing. The first part describes accounting specifics of vehicle financing including legal basis and classification of selected companies. The theoretical part describes and compares these regulations. It uses Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Jana Roe
  • Oponent: Ladislav Mejzlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74367

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku