Bc. Zuzana JANEČKOVÁ

Diplomová práce

Možnost nabídky ošetřovatelské péče pro nevyléčitelně nemocné

Option of nursing care for incurables
Anotace:
Práce je psána na téma Možnost nabídky ošetřovatelské péče pro nevyléčitelně nemocné. Teoretická část diplomové práce je jakýmsi uceleným přehledem o možnostech nabídky ošetřovatelské pro nevyléčitelně nemocné. Na podkladě dat shromážděných v této části práce jsem se pokusila vytvořit jakési schéma, které výše zmíněné možnosti zpřehlední. Toto je v práci přílohou č.1. Praktická část je zpracována jako …více
Abstract:
The paper subject covers Nurse Care Options for Incurables. A theoretical paper of the Diploma Thesis is something like a comprehensive summary of potential nurse care options for incurable people. Based on data gathered herein, I tried to create a schematic layout making the above options clearer. It forms the Annex No.1 to the paper. A practical part is prepared as a quality {--} quantity survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2010
Zveřejnit od: 16. 8. 2010
Identifikátor: 16998

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANEČKOVÁ, Zuzana. Možnost nabídky ošetřovatelské péče pro nevyléčitelně nemocné. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 08. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 8. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses q2zfkt q2zfkt/2
20. 8. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 8. 2010
Bulanova, L.
21. 8. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.