Bc. Jakub Kondek

Bakalářská práce

Money multiplier determinants in financial crisis

Money multiplier determinants in financial crisis
Anotace:
Predmetom bakalárskej práce „Determinanty peňažného multiplikátora počas finančnej krízy“ je skúmanie vývoja determinantov peňažného mutliplikátora pred a počas nedávnej globálnej finančnej krízy v ekonomike Spojených štátov amerických. Bakalárska práca skúma súčasný stav teórie peňažného multiplikátora, efekt kvantitatívneho uvoľnovania na bilancie komerčných bánk v USA a predstavuje jasne štrukturovaný …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis “Money multiplier determinants in financial crisis” is the examination of the developments in the determinants of money multiplier before and during the recent global financial crisis in the economy of the United States of America. The thesis examines the current state of the money multiplier theory, the effect of the quantitative easing on the balance sheets of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Menšík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta