Eliška HOŠINSKÁ

Bakalářská práce

Skotská národní strana mezi separatismem a secesionismem

Scottish National Party Between Separatism and Secessionism
Anotace:
Cílem bakalářské práce je aplikovat koncepty separatismus a secesionismus na konkrétní příklady ve Skotské národní straně (SNP), jinými slovy pozorovat snahy o osamostatnění či požadavky na větší autonomii v jednotlivých obdobích existence této nacionalistické strany. Metodou pro dosažení daného cíle je analýza vybraných období činnosti SNP, například volebních programů a jejich naplnění v praxi. Bakalářská …více
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to apply the concepts of separatism and secessionism to specific examples in the Scottish National Party (SNP), in other words to observe efforts to become independent, or demands for greater autonomy in various periods of existence of this nationalist party. The method for achieving the given goal is the analysis of selected periods of SNP activity, for example …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOŠINSKÁ, Eliška. Skotská národní strana mezi separatismem a secesionismem. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Mezinárodní vztahy - teritoriální studia

Práce na příbuzné téma