Eliška HOŠINSKÁ

Bachelor's thesis

Skotská národní strana mezi separatismem a secesionismem

Scottish National Party Between Separatism and Secessionism
Abstract:
Cílem bakalářské práce je aplikovat koncepty separatismus a secesionismus na konkrétní příklady ve Skotské národní straně (SNP), jinými slovy pozorovat snahy o osamostatnění či požadavky na větší autonomii v jednotlivých obdobích existence této nacionalistické strany. Metodou pro dosažení daného cíle je analýza vybraných období činnosti SNP, například volebních programů a jejich naplnění v praxi. Bakalářská …more
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to apply the concepts of separatism and secessionism to specific examples in the Scottish National Party (SNP), in other words to observe efforts to become independent, or demands for greater autonomy in various periods of existence of this nationalist party. The method for achieving the given goal is the analysis of selected periods of SNP activity, for example …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOŠINSKÁ, Eliška. Skotská národní strana mezi separatismem a secesionismem. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Political Science / International Relations - Terriorial Studies

Theses on a related topic