Vojtěch Pól

Bakalářská práce

Zhodnocení stavu povodí Pohořilského potoka a návrh nápravných opatření

Assessment of the condition of the basin Pohořílského brook and the proposal of remedial measures
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení stavu Pohořílského potoka a návrhnápravných opatření. Jejím cílem je zhodnotit současný stav a navrhnout vyhovující opatření pro jeho zlepšeníV práci byla zpracována literární rešerše, která se zabývá vodou, vodními toky, problematikou znečištění povrchových vod, revitalizací a úpravou vodních toků a s tím spojenou legislativou.V praktické části je popsána …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on evaluating the condition of Pohořílský stream and proposal of corrective measures. Its goal is to evaluate current condition and suggest adequate measure for its improvement.The literary research was processed which deals with water, watercourses and problematics with the water pollution, revitalization and watercourse adjustment and legislation associated with it. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta