Vojtěch Pól

Bachelor's thesis

Zhodnocení stavu povodí Pohořilského potoka a návrh nápravných opatření

Assessment of the condition of the basin Pohořílského brook and the proposal of remedial measures
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení stavu Pohořílského potoka a návrhnápravných opatření. Jejím cílem je zhodnotit současný stav a navrhnout vyhovující opatření pro jeho zlepšeníV práci byla zpracována literární rešerše, která se zabývá vodou, vodními toky, problematikou znečištění povrchových vod, revitalizací a úpravou vodních toků a s tím spojenou legislativou.V praktické části je popsána …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on evaluating the condition of Pohořílský stream and proposal of corrective measures. Its goal is to evaluate current condition and suggest adequate measure for its improvement.The literary research was processed which deals with water, watercourses and problematics with the water pollution, revitalization and watercourse adjustment and legislation associated with it. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta