Bc. Šárka Kršková

Diplomová práce

Specifika sociální komunikace při řešení problémů v sociálním zařízení

Specifics of social communication in solving problems in the social facility
Anotace:
Závěrečná práce je tematicky zaměřena na oblast problematiky sociální komunikace s klienty sociálního zařízení. Teoretická část zahrnuje odborné informace z oblastí sociální práce, sociální komunikace, augmentativní a alternativní komunikace. Vychází ze vztahu a role pracovníka a klienta, řeší jejich etická dilemata, způsoby a překážky ve vzájemné ko-munikaci. Zároveň nastiňuje možnosti využití různých …více
Abstract:
The thesis focuses on the area of social communication with social institution clients. The theoretical part presents specific information from the area of social work, social commu-nication, augmentative and alternative communication. It covers the relationship and roles of social workers and their clients, deals with their ethical dilemmas, means and obstacles of their mutual communication. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kršková, Šárka. Specifika sociální komunikace při řešení problémů v sociálním zařízení. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe