Mgr. Pavla Žádníková

Bakalářská práce

Tanec jako pohybová aktivita ve fitness centrech

Dance as a physical activity in the fitness centres
Anotace:
ŽÁDNÍKOVÁ, Pavla: Tanec jako pohybová aktivita ve fitness centrech. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2010. 43 s. Cílem bakalářské práce je rozdělit a popsat taneční styly aerobního cvičení, které jsou cvičeny na komerčních hodinách ve fitness centrech. Touto bakalářskou prací bych chtěla poukázat na prospěšnost tanečního pohybu a na přínos tance v souvislosti …více
Abstract:
ZADNIKOVA, Pavla: Dance as a physical activity in the fitness centres. Bachelor essay. Brno: University of Masaryk, Fakulty of Sport Studies, 2010. 43 pages The aim of this work is to divide and describe dance styles of aerobic exercises that are practiced in the commercial classes in the fitness centers. In this work, I would like to highlight the benefits of dance movement in the context of the declining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Dagmar Šimberová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit