Vladimír TABAK

Diplomová práce

Obnova řízení

Retrial
Anotace:
Diplomová práce se týká nejprve obecně opravných prostředků v trestním řízení a dále pak již pouze institutu mimořádného opravného prostředku, a sice obnovy řízení. V práci je obsažen stručný historický exkurz do obnovy řízení, její vývoj od dob Rakousko-Uherska přes socialistickou úpravu až do současnosti. Jádrem práce je tedy současná právní úprava obnovy řízení, přičemž v práci jsou zakomponovány …více
Abstract:
This thesis concerns the first generally appeals in criminal cases and then only institute has extraordinary remedy, namely the retrial. The work contains a brief historical excursion into the retrial, its development from the time of the Austro-Hungarian Empire over Socialist treatment until now. The core of the work is therefore the current legislation retrial while at work are also incorporated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TABAK, Vladimír. Obnova řízení. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/