Vladimír TABAK

Master's thesis

Obnova řízení

Retrial
Abstract:
Diplomová práce se týká nejprve obecně opravných prostředků v trestním řízení a dále pak již pouze institutu mimořádného opravného prostředku, a sice obnovy řízení. V práci je obsažen stručný historický exkurz do obnovy řízení, její vývoj od dob Rakousko-Uherska přes socialistickou úpravu až do současnosti. Jádrem práce je tedy současná právní úprava obnovy řízení, přičemž v práci jsou zakomponovány …more
Abstract:
This thesis concerns the first generally appeals in criminal cases and then only institute has extraordinary remedy, namely the retrial. The work contains a brief historical excursion into the retrial, its development from the time of the Austro-Hungarian Empire over Socialist treatment until now. The core of the work is therefore the current legislation retrial while at work are also incorporated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TABAK, Vladimír. Obnova řízení. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/