Ing. Monika Kratochvílová

Bakalářská práce

Podnikatelské prostředí malého a středního podniku

Enterpreneurial environment of small and medium enterprise
Anotace:
Zájem obyvatelstva o sázení a sázkové hry roste. V České republice je 130 kasin a několik set heren, což je světový unikát. Kasino ROYAL ADMIRAL YACHT CLUB má na našem trhu velikou konkurenci. V teoreticko – metodologické části této práce je vznik a vývoj kasin a kasinovských her, vznik Las Vegas, osobnosti kasin ale taky legislativa. Je tam taky vysvětlena diagnoza patologického hráčství, jeho vznik …více
Abstract:
Population interest in setting and betting games shoot up. In Czech republic is 130 casinos and several hundred gambling club, which is world's nonesuch. Casino ROYAL ADMIRAL YACHT CLUB has in our market large competition. The abstractedly – methodology part in this work is about casino’s origin, development and games, the origin of Las Vegas, personalities of casinos but either legislature. There …více
 

Klíčová slova

Abstrakt Zájem obyvatelstva o sázení a sázkové hry roste. V České republice je 130 kasin a několik set heren což je světový unikát. Kasino ROYAL ADMIRAL YACHT CLUB má na našem trhu velikou konkurenci. V teoreticko – metodologické části této práce je vznik a vývoj kasin a kasinovských her vznik Las Vegas osobnosti kasin ale taky legislativa. Je tam taky vysvětlena diagnoza patologického hráčství jeho vznik nebezpečí a důsledky. Dále je tam rozebrán zákon č.202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Definice inovací a inovačního podnikání či trvalé zlepšování pomocí kaizen nám pomůže pochopit cíle této práce. Cílem práce je zlepšení podnikatelského prostředí kasin formou inovací a zlepšení image společnosti. V aplikační části je historie základní údaje a předmět podnikání společnosti R.A.Y.C.. Analýza současného stavu v tomto kasinu poukazuje na konkrétní hry a mentalitu hráčů. Hodnocení výsledků poukazuje na skutečnost že největší podíl na výhrách mají výherní hrací přístroje. Proto i doporučení pro změny jsou zaměřeny na zlepšení legislativy a na podchycení výherních hracích přístrojů. Abstract Population interest in setting and betting games shoot up. In Czech republic is 130 casinos and several hundred gambling club which is world's nonesuch. Casino ROYAL ADMIRAL YACHT CLUB has in our market large competition. The abstractedly – methodology part in this work is about casino’s origin development and games the origin of Las Vegas personalities of casinos but either legislature. There is also explained the diagnosis of patological gambling its origin danger and incidence. Then there is out of print law No.202/1990 Sb. about lotteries and all similar games. Definition of innovation and innovative business or lasting amelioration by the help of kaizen to us put sb. on to purposes those work. The aim of this work is an improvement entrepreneurial environment casinos form innovation and improvement image companies. The application part is about history the primary data and subject of enterprise of company R.A.Y.C.. The analysis stage in this casino advert to concrete games and disposition players.Evaluate result advert to reality that the biggest concern in winnings have winning playing apparatus. Therefore even recommendation for changes are bent on improvement legislature and on blocking winning playing apparatus. Abstrakt Zájem obyvatelstva o sázení a sázkové hry roste. V České republice je 130 kasin a několik set heren

Klíčová slova

y part in this work is about casino’s origin development and games the origin of Las Vegas personalities of casinos but either legislature. There is also explained the diagnosis of patological gambling its origin danger and incidence. Then there is out of print law No.202/1990 Sb. about lotteries and all similar games. Definition of innovation and innovative business or lasting amelioration by the help of kaizen to us put sb. on to purposes those work. The aim of this work is an improvement entrepreneurial environment casinos form innovation and improvement image companies. The application part is about history the primary data and subject of enterprise of company R.A.Y.C.. The analysis stage in this casino advert to concrete games and disposition players.Evaluate result advert to reality that the biggest concern in winnings have winning playing apparatus. Therefore even recommendation for changes are bent on improvement legislature and on blocking winning playing apparatus. Abstrakt Zájem obyvatelstva o sázení a sázkové hry roste. V České republice je 130 kasin a několik set heren což je světový unikát. Kasino ROYAL ADMIRAL YACHT CLUB má na našem trhu velikou konkurenci. V teoreticko – metodologické části této práce je vznik a vývoj kasin a kasinovských her vznik Las Vegas osobnosti kasin ale taky legislativa. Je tam taky vysvětlena diagnoza patologického hráčství jeho vznik nebezpečí a důsledky. Dále je tam rozebrán zákon č.202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Definice inovací a inovačního podnikání či trvalé zlepšování pomocí kaizen nám pomůže pochopit cíle této práce. Cílem práce je zlepšení podnikatelského prostředí kasin formou inovací a zlepšení image společnosti. V aplikační části je historie základní údaje a předmět podnikání společnosti R.A.Y.C.. Analýza současného stavu v tomto kasinu poukazuje na konkrétní hry a mentalitu hráčů. Hodnocení výsledků poukazuje na skutečnost že největší podíl na výhrách mají výherní hrací přístroje. Proto i doporučení pro změny jsou zaměřeny na zlepšení legislativy a na podchycení výherních hracích přístrojů. Abstract Population interest in setting and betting games shoot up. In Czech republic is 130 casinos and several hundred gambling club which is world's nonesuch. Casino ROYAL ADMIRAL YACHT CLUB has in our market large competition. The abstractedly – methodology part in this work is about casino’s origin gambling konkurence lobing Black jack Caribbean poker Texas hold em poker Punto Banco Pontoon pot
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Horký
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní