Bc. Myroslava Rusnak

Diplomová práce

Vliv činnosti České centrály cestovního ruchu-CzechTourism na výkonové a kapacitní ukazatele cestovního ruchu

The Infuence of Czech Tourism Central – CzechTourism to the Indicators of the Performance and the Capacity of Tourism
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na šetření vlivu činnosti České centrály cestovního ruchu – CzechTourism na výkonové a kapacitní ukazatele cestovního ruchu. Hlavním výstupem práce je návrh optimalizace marketingové komunikační kampaně České republiky vedoucí ke zvýšení kapacitních a výkonových ukazatelů cestovního ruchu z Ruska. V práci jsou též zanalyzovány marketingové nástroje, které používá CzechTourism …více
Abstract:
The thesis is concerned about an examination of the Czech tourism central – CzechTourism influence to the indicators of the performance and the capacity of tourism. The main outcome is the promotion optimization model of the Czech Republic which is about to increase the capacity and performance indicators of the tourism according to Russia. There is also, in the thesis analysed the marketing tools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička
  • Oponent: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu