Jaromír Šimáně

Bakalářská práce

What is the impact of EUR/CZK exchange rate on different labour markets in the Czech Republic?

Jaký je vliv směnného kurzu mezi Českou korunou a Eurem na různé trhy práce v České republice
Anotace:
Tato práce zkoumá krátkodobé vlivy reálného a nominálního měnového kurzu mezi Českou korunou a Eurem na český trh práce. 27 různých trhů práce je analyzováno, 5 z nich je signifikantně ovlivněno směnným kurzem s elasticitami mezi -0.09 a -0.50. U všech z nich posílení koruny snížilo zaměstnanost. Nelineární metoda autorů Belke a Göcke je vysvětlena, použita a porovnána s metodou nejmenších čtverců …více
Abstract:
The short-run impacts of real and nominal exchange rate between Czech Crown and Euro to Czech labour markets are investigated. 27 different labour markets are analysed, 5 of them are significantly affected by exchange rate with elasticities ranging from -0.09 to -0.50. Appreciation decrease employment in all of them. Non-linear method offered by Belke and Göcke is explained, used and compared with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Aaron Johnson
  • Oponent: Helena Chytilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31950