Jaromír Šimáně

Bachelor's thesis

What is the impact of EUR/CZK exchange rate on different labour markets in the Czech Republic?

Jaký je vliv směnného kurzu mezi Českou korunou a Eurem na různé trhy práce v České republice
Abstract:
Tato práce zkoumá krátkodobé vlivy reálného a nominálního měnového kurzu mezi Českou korunou a Eurem na český trh práce. 27 různých trhů práce je analyzováno, 5 z nich je signifikantně ovlivněno směnným kurzem s elasticitami mezi -0.09 a -0.50. U všech z nich posílení koruny snížilo zaměstnanost. Nelineární metoda autorů Belke a Göcke je vysvětlena, použita a porovnána s metodou nejmenších čtverců …more
Abstract:
The short-run impacts of real and nominal exchange rate between Czech Crown and Euro to Czech labour markets are investigated. 27 different labour markets are analysed, 5 of them are significantly affected by exchange rate with elasticities ranging from -0.09 to -0.50. Appreciation decrease employment in all of them. Non-linear method offered by Belke and Göcke is explained, used and compared with …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 2. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: Aaron Johnson
  • Reader: Helena Chytilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31950