Mgr. Martina Renková

Bachelor's thesis

Současné malovinařství na Mělnicku. Příspěvek ke studiu vinařské tradice v Čechách

Present-day small-scale viniculture in Mělník region. A contribution to the research of wine-growing tradition in Bohemia
Abstract:
Tato práce mapuje stav současného malovinařství v jedné z českých vinařských oblastí - v nejbližším okolí Mělníka. Zabývá se malovinaři, kteří se vinařství věnují pouze jako svému koníčku, tedy mimo své hlavní povolání. Práce zkoumá jejich motivaci, vzdělání v tomto oboru, ale také vzájemná setkávání vinařů, problematiku zdejších vinných sklepů nebo vztah malovinařů ke spolku Cech českých vinařů, který …more
Abstract:
This essay monitors the present-day situation in the Czech wine-growing area in the vicinity of the town of Mělník. It deals with small wine-growers who devote themselves to wine-growing only as to their hobby, i.e. above their main profession. The essay investigates their motivation, their education in this specialization, but also their mutual meetings, the issue of the local wine cellars or their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jitka Cidlinová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta