Theses 

Pohyb jako prostředek divadelního vyjádření při práci s dětmi ve věku od 8 do 11 let – BcA. Juliána Vališková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadlo a výchova

BcA. Juliána Vališková

Diplomová práce

Pohyb jako prostředek divadelního vyjádření při práci s dětmi ve věku od 8 do 11 let

Gesture as a Means of Theatrical Expression while Working with Children at the Age of 8 to 11 Years

Anotace: Diplomová práce „Pohyb jako prostředek divadelního vyjádření při práci s dětmi ve věku od 8 do 11 let“ se zabývá konkrétními metodikami pohybu. Snaží se překonat jejich parciálnost a sloučit je v metodiku vlastní. Dále popisuje, jak tato metodika vypadá v praxi s konkrétní skupinou dětí od 8 do 11 let, se kterou pracuji v divadelně pohybovém kroužku v Blansku. Práce se pokusí vyvodit z konkrétní metodiky určité závěry a nastínit její vývoj do dalších let.

Abstract: The thesis „Gesture as Means of Theatrical Expression while Working with Children at the Age of 8 to 11 Year“ deals with individual methodologies of gesture. It tries to overcome their partiality and to fuse them into an inherent methodology. Furthermore, the thesis describes such methodology in praxis with a particular group of children at the of 8 to 11 years, who I work with in a theatre club in Blansko. The thesis tries to draw particular conclusion from the methodology and to outline its development in future yers.

Klíčová slova: Pohyb, divadelně pohybový kroužek, tanec, pantomima, scénický tanec, akrobacie, střed těla, napětí, uvolnění, plasticita pohybu, rytmus, mladší školní věk, Jarmila Kröschlová, Rudolf Laban, Eva Kröschlová, Václav Martinec, Movement, theatrical/movement club, dance, pantomime, scenic dance, acrobatics, body centre, tension, relaxation, movement plasticity, rhythm, lower-elementary age

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2017
  • Vedoucí: MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Ondřej Klíč

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/efpqp/


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 12:48, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz