Bc. Ivana Šebková

Bakalářská práce

Dostupnost poradenských služeb pedagogicko–psychologických poraden v kraji Vysočina

The Availability of Consulting Facilities Offered by Pedagogical–psychological Service in the Region of Vysočina
Anotace:
Práce se zabývá zkoumáním dostupnosti poradenských služeb pedagogicko – psychologických poraden v kraji Vysočina. Dostupnost je zkoumána na základě stanovených kritérií a hodnocena pomocí vlastního měřítka dostupnosti.
Abstract:
This work researches the availability of consulting facilities offered by pedagogical – psychological service in the region of Vysočina. This availability is researched in terms of the set criteria and assessed through the use of self - standard of availability.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta