Ing. Lukáš Koudela

Bakalářská práce

Elektronické bankovnictví v praxi

Electronic Banking in Practice
Anotace:
Bakalářská práce „Elektronické bankovnictví v praxi“ je zaměřena na elektronickou formu platebního styku, především na stávající druhy elektronického bankovnictví a jejich detailní popis. První část práce se orientuje na představení pojmu elektronického bankovnictví, jeho historii a stručnou charakteristiku současného stavu elektronického bankovnictví v České republice. Záměrem práce v druhé části …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with the electronic system of payment, especially the types of e-banking and their detailed descriptions. The first part of my thesis concentrates on the introduction of the concept of e-banking, its history and a brief characterization of the current state of e-banking in the Czech Republic. The goal of the thesis in this part is to describe individual types of e-banking in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Marcela Soldánová
  • Oponent: Ing. Dana Herciková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management