Tomáš BECK

Bakalářská práce

Vypracování demonstračních výukových simulací pro předmět Modelování a identifikace náhodných procesů

Elaboration of educational demo simulations for subject modelling and identification of random processes \nl{}
Anotace:
Cílem bakalářské práce je seznámení s metodami popisu náhodných procesů a vytvoření demonstračních simulací pro předmět Modelování a identifikace náhodných procesů. Vytvořené programy jsou zaměřeny na demonstraci základních statistických vlastností a na metody identifikace náhodných procesů. Realizace programů byla provedena jako grafické uživatelské rozhraní v programu MATLAB.
Abstract:
The main purpose of this bachelor thesis is familiarization with description methods of random processes and creation demo simulations for subject Modelling and identification of random processes. Created programs are focused on demonstration of basic statistic features and on identification methods of random processes. Implementation of programs was made as graphic user interface in program MATLAB …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2011
Identifikátor: 20662

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BECK, Tomáš. Vypracování demonstračních výukových simulací pro předmět Modelování a identifikace náhodných procesů. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 07. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie