Filip MAJER

Bakalářská práce

Topologická a věcná návaznost datových sad BPEJ a lesních typologických map

Topologic and subject linkup of BPEJ and woodland typologic maps
Anotace:
Práce zabývající se problematikou hodnocení půd pomocí kódu BPEJ a jejich souvislost s lesnickou typologií. Topologické a věcné srovnání v oblasti povodí Stonávky. cíle: - vymezení oblasti - spojitosti topologie datových sad - spojitosti obsahových parametrů datových sad - vyhodnocení
Abstract:
Thesis which is dealing with issues of soil valuation using code BPEJ and it's connexion with woodland typology. Topologic and factual comparing in Stonávka basin area. goals: - definition area - topologic connexion of data sets - characteristics connexion of data sets
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016
Zveřejnit od: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Martin Adamec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAJER, Filip. Topologická a věcná návaznost datových sad BPEJ a lesních typologických map. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta