Mgr. Marcela Matušková

Bakalářská práce

Obraz českých státních svátků ve zpravodajství České televize a televize Prima

Coverage of Czech National Holidays on News of Czech Television and Prima TV
Anotace:
Předmětem této práce jsou české státní svátky a jejich obraz v českém televizním zpravodajství. Konkrétně se zabývá zpravodajstvím České televize a televize Prima z let 2005, 2006 a 2007. Cílem je zmapovat, jakým způsobem jsou české státní svátky v televizním zpravodajství reflektovány a rozdíl v přístupu k jejich pokrytí mezi vysílatelem veřejné služby a komerční televizí. Státní svátky jsou přitom …více
Abstract:
The subjects of this thesis are Czech national holidays and their coverage on Czech TV news. It focuses on news of Czech Television and Prima TV from the years 2005, 2006 and 2007. The aim is to describe the way in which Czech national holidays are covered on Czech TV news and the difference of their coverage between the public service broadcaster and commercial television. National holidays are perceived …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Václav Štětka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jana Kubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií