Theses 

Zvýšení efektivnosti firemních procesů společnosti Travel Service a.s. pomocí modelu ASP. – Ing. Jan Pavera

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Jan Pavera

Diplomová práce

Zvýšení efektivnosti firemních procesů společnosti Travel Service a.s. pomocí modelu ASP.

Increasing the efficiency of business processes of the company Travel Service a.s. using the ASP model.

Anotace: Tématem diplomové práce je zvýšení efektivnosti firemních procesů společnosti Travel Service a.s. pomocí modelu ASP. Cílem tedy je analýza podnikového procesu letecké společnosti za účelem realizace řešení pro zvýšení jeho efektivnosti. Tohoto zvýšení bychom měli docílit pomocí outsourcingu podnikového procesu formou částečného ASP modelu. Podnikový proces se týká vytvoření objednávky novin pro konkrétní lety společnosti. Účelem diplomové práce je nastínění více teoretických směrů a spojit je tak v rámci této práce v jeden celek. Nejprve se zaměříme na historický vývoj a varianty outsourcingu IS/ICT jehož součásti je i model ASP. Tento model poskytování aplikačních služeb si poté charakterizujeme a popíšeme si technologické předpoklady pro vývoj aplikačního řešení ASON. V závěru teoretické častí si definujeme podnikový proces a možnosti modelování podnikových procesu pomocí grafického jazyka UML. V praktické části si analyzujeme podnikový proces, navrhneme zvýšení jeho efektivnosti, popíšeme aplikační řešeni ASON a nastíníme ekonomický přínos implementované aplikace.

Abstract: The theme of the thesis is, increasing the efficiency of business processes of the company Travel Service a.s. using the ASP model. So the aimis to analyze the business process of airlines in order to implement solutions to increase its efficiency. This increase should be achieved through business process outsourcing in the form of partial ASP model. Business process refers to a specific order of newspaper for their flights. The purpose of this thesis is to outline several theoretical directions and combine them in the context of this work in one unit. First, we focus on the historical development and variations of outsroucing IS/ICT, which includes the ASP model. This model of application service providers we characterize and describe the technological prerequisites for the development of application solutions ASON. In conclusion, the theoretical sections we define business process and business process modeling capabilities through a graphical language UML. In the practical section, we analyze the business process design to increase its effectiveness, we describe ASON application solutions and outline the economic benefits of implemented applications.

Klíčová slova: Outsourcing IS/ICT, Podnikový proces, ASP model, Informatická služba, Klient-server, Webová aplikace, Modelování podnikových procesů, PHP, UML

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
  • Zveřejnit od: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=29550 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Pavera, Jan. Zvýšení efektivnosti firemních procesů společnosti Travel Service a.s. pomocí modelu ASP.. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 09:17, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz