Tomáš Potočný

Bachelor's thesis

Jorgen Leth - klasik dánského (dokumentárního) filmu

Jorgen Leth - Master of Danish (Documentary) Film

Anotácia:
Tato práce monograficky pojednává o díle dánského filmového režiséra Jorgena Letha. Jejím hlavním cílem je představit tohoto autora českým čtenářům. Shrnuje základní biografické údaje, zdroje umělecké inspirace a zaměřuje se na výrazný autorský styl. Několika příkladech se snaží postihnout Lethovy základní tvůrčí postupy a hlavní tématické oblasti jeho filmů. Text se kromě zdrojů uvedených v použité …viac
Abstract:
This thesis is a monograph on the work of famous Danish filmmaker Jorgen Leth and the main aim of it is to introduce this author to Czech readers. It summarizes basic biographical data and the roots of Leth?s artistic inspiration and focuses on his distinctive filmic style. By the way of several examples, it shows basic creative methods and main thematic areas of his films. The text is based ? besides …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2008
  • Vedúci: Petr Kubica
  • Oponent: Alice Růžičková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a);
In the license agreement the author has granted the following: b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 1. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Bachelor programme / odbor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Dokumentární tvorba

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.