Martina BOCSKOROVÁ

Bachelor's thesis

Postavení a role manželek amerických prezidentů v USA ve druhé polovině 20. století

Activity of American Presidents Wives in USA in the second half of the 20th Century
Anotácia:
Již od vzniku prezidentského úřadu v USA se stala velmi významnou osobou i první dáma. Povinnosti ani úloha první dámy nejsou obsaženy v Ústavě, proto si je každá manželka prezidenta definovala převážně sama. V průběhu let přibývalo jejich aktivit, ale také vlivu. Zejména pak ve druhé polovině 20. století veřejnost od první dámy očekávala, že bude nejen tradiční hostitelkou v Bílém domě, ale že bude …viac
Abstract:
Since the inception of the US presidency, the first lady has also become a very significant person. The duties and the role of the first lady are not included in the Constitution, so each wife of the president defines it moreless by herself. Over the years, their activities and influence have been increasing. Especially in the second half of the 20th century the public from the first lady expected …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Martin Boček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOCSKOROVÁ, Martina. Postavení a role manželek amerických prezidentů v USA ve druhé polovině 20. století. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / odbor:
History Studies / General History