Mgr. Jan Svoboda

Bakalářská práce

Modul pro vizuální editaci dialogových rozhraní pro vývojové prostředí NetBeans IDE

Net|Beans IDE dialogue visual editing module
Anotace:
Práce se nejdříve zabývá již existujícími nástroji pro vizuální editaci dialogových rozhraní. V kapitole 2 je rozebrán jeden konkrétní nástroj. Účelem této kapitoly je seznámení se s použitými technikami v tomto nástroji a získání inspirace pro nástroj, který je produktem této práce. Kapitola 3 seznamuje čtenáře se základními pojmy v oblasti této práce. Jsou zde vysvětleny pojmy jako je dialog, dialogový …více
Abstract:
The thesis firstly aims at already existing tools for visual edit of dialogue systems. In chapter 2 is reviewed one particular tool. The goal of this chapter is to get familiar with used techniques in this tool and to gain inspiration for the tool which is subject of this thesis. Chapter 3 introduces basic terms in used in this thesis. Terms like dialogue, dialogue system or control strategy are explained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.