Theses 

Modul pro vizuální editaci dialogových rozhraní pro vývojové prostředí NetBeans IDE – Mgr. Jan Svoboda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Mgr. Jan Svoboda

Bakalářská práce

Modul pro vizuální editaci dialogových rozhraní pro vývojové prostředí NetBeans IDE

Net|Beans IDE dialogue visual editing module

Anotace: Práce se nejdříve zabývá již existujícími nástroji pro vizuální editaci dialogových rozhraní. V kapitole 2 je rozebrán jeden konkrétní nástroj. Účelem této kapitoly je seznámení se s použitými technikami v tomto nástroji a získání inspirace pro nástroj, který je produktem této práce. Kapitola 3 seznamuje čtenáře se základními pojmy v oblasti této práce. Jsou zde vysvětleny pojmy jako je dialog, dialogový systém nebo řídící strategie. Další kapitola se zabývá shrnutím důležitých faktů o použitých technologiích, které nástroj vyvíjený v rámci této práce používá. Kapitola 5 se věnuje teoretickému návrhu aplikace. Staví na poznatcích uvedených v dřívějších kapitolách a navrhuje způsob implementace aplikace. Následující kapitola je určena krátkému seznámení s NetBeans platform. Jsou zde shrnuty základní principy platformy a důležité fakty ovlivňující implementaci. Závěrečná kapitola 7 se věnuje jednotlivým implementačním částem, lehkému nastínění jejich implementace i problémům s ní spojených.

Abstract: The thesis firstly aims at already existing tools for visual edit of dialogue systems. In chapter 2 is reviewed one particular tool. The goal of this chapter is to get familiar with used techniques in this tool and to gain inspiration for the tool which is subject of this thesis. Chapter 3 introduces basic terms in used in this thesis. Terms like dialogue, dialogue system or control strategy are explained here. Next chapter aims at encapsulating of important facts about used technologies used in this thesis. Chapter 5 is dedicated to design of the tool. It uses facts said in previous chapters a design the way of implementation. Next chapter is dedicated to brief introduction of NetBeans platform. Here are said basic principles of platform and important facts which affect implementation. Last chapter 7 aims at description of implementation of particular parts of tool.

Klíčová slova: NetBeans platform, Dialogový systém, VoiceXML, SRGS, SISR, Dialog, jVoiceXM

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 06:07, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz