Martin JANEČEK

Bakalářská práce

Regenerace v tepelném cyklu parních turbín

Regeneration in the thermal cycle of steam turbines
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zpracovat problematiku regenerace cyklu parní elektrárny z hlediska návrhu tepelného cyklu. Součástí práce bude také zhodnocení vlivu srážečů přehřátí a jejich dopad do účinnosti tepelného cyklu.
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to describe regeneration in the thermal cycle of steam turbines. The part of this thesis will be also evaluation of influence of the desuperheaters and their impact to the efficiency of thermal cycle.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Žitek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANEČEK, Martin. Regenerace v tepelném cyklu parních turbín. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení