Eva VOLFOVÁ

Bakalářská práce

Občanská práva homosexuálů

Analysis of texts related to the issue

Gay civil rights
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje čtyři různé texty týkající se tématu občanských práv homosexuálů výňatek z Bible, Ugandský zákon proti homosexuálům, dětskou knihu And Tango Makes Three a dva krátké články napsané americkým homosexuálním aktivistou. Práce také obsahuje rozsáhlý glosář slov týkajících se tohoto tématu, který vysvětluje slova používaná v LGBT komunitě. Texty jsou analyzovány z hlediska …více
Abstract:
This bachelor's thesis analyzes four different texts related to the topic of the gay civil rights an extract from the Bible, an Ugandan Anti-Homosexual Law, a children book And Tango Makes Three and two short articles written by an American homosexual activist. It also includes a large glossary of words related to the issue, which explains words used in the LGBT community. The texts are analyzed by …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: David Eugene Franklin, B. A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOLFOVÁ, Eva. Občanská práva homosexuálů. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - francouzština

Práce na příbuzné téma