Dorota Košťálová

Bakalářská práce

Analýza sentimentu textových recenzií vybraného segmentu produktov

Analýza sentimentu textových recenzí vybraného segmentu produktů
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje analýze sentimentu odborných recenzí mobilních telefonů. Zaměřuje se na recenze v českém jazyce. Teoretická část práce popisuje zpracování přirozeného jazyka, postupy a nástroje potřebné na práci s touto problematikou. Hlavní část práce se zabývá výběrem vhodného nástroje na analýzu sentimentu. V rámci experimentů byly vyzkoušeny tři přístupy k analýze recenzí. Následně …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of the sentiment of professional reviews of mobile phones. It focuses on reviews in the Czech language. The theoretical part of the work describes natural language processing, procedures and tools used in this area. The main part of the work deals with the selection of a suitable tool for sentiment analysis. In the experiments, three approaches to analysis …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa venuje analýze sentimentu odborných recenzií mo-bilných telefońov. Zameriava sa na recenzie v českom jazyku. Teoretická časť práce opisuje spracovanie prirodzeného jazyka, postupy a nástroje potrebné na prácu s touto problematikou. Hlavná časť práce sa zaoberá výberom vhodného nástroja na analýzu sentimentu. V rámci experimentov boli vyskúšané tri prístupy na analýzu recenzií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Přichystal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Automatizace řízení a informatika