Milan Macura

Master's thesis

Hodnocení tazatelů v marketingových výzkumech

Evaluation of the inquirers in market research
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na možnosti hodnocení kvality práce tazatelů v marketingových výzkumech. Zadaným úkolem bylo nalezení vhodných ukazatelů, které by umožňovaly výzkumné agentuře lépe posoudit, zda a do jaké míry tazatelé plní na ně kladené požadavky. První kapitola obsahuje popis obecných standardů a chyb, které mohou při marketingových výzkumech nastat. Ve druhé kapitole jsou popsány …more
Abstract:
This Diploma work is focused on evaluation options of quality of inquirer work in marketing research. Assigned task was founding proper indicators, which will help the agencies to assess if and how much the inquirers fulfill the requirements laid on them. First part contains the description of known standards and biases, which occur during marketing research. Bias indicators, which were the main goal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2011
  • Supervisor: Petr Hebák
  • Reader: Petra Průšová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28684

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statisticko-pojistné inženýrství