Michaela KULOVÁ

Bakalářská práce

Ověření referenčních intervalů pomocí přímé a nepřímé metody výpočtu u vybraných biochemických parametrů

Verification of reference intervals of selected biochemical parameters by using direct and indirect method of calculation
Anotace:
Hlavním tématem této bakalářské práce jsou metody výpočtu referenčních intervalů u vybraných biochemických parametrů, jejich stručný popis a klinický význam. Cílem je ověřit vypočítané referenční intervaly u těchto parametrů s referenčními intervaly běžně užívanými na Oddělení klinické biochemie ve Fakultní nemocnici Ostrava. Tato práce je rozčleněna do tří částí. První část představuje tyto vybrané …více
Abstract:
The main topic of this thesis is the method of calculating the reference intervals for selected biochemical parameters, a brief description and clinical significance. The aim is to verify the calculated reference intervals for these parameters with reference intervals commonly used at the Department of Clinical Biochemistry at the University Hospital in Ostrava. This work is divided into three parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. František Všianský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KULOVÁ, Michaela. Ověření referenčních intervalů pomocí přímé a nepřímé metody výpočtu u vybraných biochemických parametrů. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant