David Alexander Bielik

Bachelor's thesis

Design and implementation of an iOS notification system

Design and implementation of an iOS notification system
Anotácia:
Účelom tejto práce je popísať vývojový proces implementácie notifikačného systému. Tento systém obsahuje REST webovú službu napísanú v jazyku Go, iOS aplikáciu v jazyku Swift a middleware. Okrem komunikovania s Apple notifikačným serverom, back-end tiež obsahuje API pre spravovanie používateľských účtov a zároveň užívateľom umožňuje vytváranie takzvaných services (služieb), z ktorých si budú môcť posielať …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the development process of implementing a notification system. The system consists of a RESTful web service written in Go, an iOS application written in Swift and a middleware. Besides communicating with the Apple notification server the back-end also includes a user management API that allows the users to create any number of so-called services they want to get …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedúci: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vít Rusňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.