Theses 

Brand na cestě k sobě samému – MgA. Alžběta Michalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

MgA. Alžběta Michalová

Bakalářská práce

Brand na cestě k sobě samému

Brand on his way towards himself

Anotace: Bakalářská práce „Brand na cestě k sobě samému“ má tři oddíly. V první části přináší dramaturgickou analýzu Ibsenovy hry Brand, ve druhé představuje různá interpretační pojetí této hry a ve třetím nastiňuje východiska režijně dramaturgické koncepce budoucí inscenace.

Abstract: Bachelor’s thesis „Brand on his way towards himself“ has three parts. In the first part brings dramaturgical analysis of Ibsen’s drama Brand, in the second part represents different interpretative conceptions of this drama and in the third part foreshadows starting points of director-dramaturgical concept of the future production.

Klíčová slova: Henrik Ibsen, Brand, dramaturgická analýza, interpretace, režijně dramaturgická koncepce, identita, spiritualita, víra, Bůh

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Václav Cejpek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/don8u/

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 12:45, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz