Theses 

Vplyv reklamy na spotrebiteľa – Kristína Homolová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kristína Homolová

Bakalářská práce

Vplyv reklamy na spotrebiteľa

Vliv reklamy na spotřebitele

Anotace: Tato práce se snaží zjistit, do jaký míry vlívá reklama na spotřebitele. Hlavním subjektem této práce jsou reklamní techniky použité společností Coca-Cola. Teoretická část práce se soustředí na vymezení marketingové terminologie jako komunikace, marketing, marketingový mix a marketingové strategie. Praktická část obsahuje analýzu postavenou na dotazníkovém šetření. Studie přispěla k zistení jakým velkým způsobem reklama působí na určitou cílovou skupinu, stejně jako jiné sekundární faktory ovlivňujíce zákazníkovo vnímaní v čase nákupu.

Abstract: This study has helped to conclude the level of influence of advertising on the customer. The main subject of research is the advertising techniques used by the Coca Cola Company. The theoretical aspect of the thesis concentrates on terminology in marketing such as advertising, communication, marketing, marketing mix, and marketing strategies. The practical aspect contains analytical research based on a conducted questionnaire. This study has contributed in determining the level of influence that advertising has on certain target groups, as well as the other variables that may influence consumer's perception in the market place

Abstract: Táto práca sa snaží zistiť do akej miery vplývajú reklamy na spotrebiteľa. Hlavným subjektom tejto práce sú reklamné techniky použité spoločnosťou Coca-Cola. Teoretická časť práce sa sústredí na vymedzenie marketingovej terminológie ako komunikácia, marketing, marketingový mix a marketingové stratégie. Praktická časť obsahuje analýzu postavenú na dotazníkovom prieskume. Štúdia prispela k zisteniu akým veľkým spôsobom reklama pôsobí na určitú cieľovú skupinu, tak isto ako iné sekundárne faktory ovplyvňujúce zákazníkovo vnímanie v čase nákupu.

Klíčová slova: marketingový mix, marketingové strategie, reklama

Keywords: advertising, marketing mix, marketing strategies

Klíčová slova: marketingové stratégie, reklama, marketingový mix

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Přemysl Průša
  • Oponent: Marek Perdík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25617

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:25, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz