Kristína Homolová

Bakalářská práce

Vplyv reklamy na spotrebiteľa

Vliv reklamy na spotřebitele
Anotace:
Tato práce se snaží zjistit, do jaký míry vlívá reklama na spotřebitele. Hlavním subjektem této práce jsou reklamní techniky použité společností Coca-Cola. Teoretická část práce se soustředí na vymezení marketingové terminologie jako komunikace, marketing, marketingový mix a marketingové strategie. Praktická část obsahuje analýzu postavenou na dotazníkovém šetření. Studie přispěla k zistení jakým velkým …více
Abstract:
This study has helped to conclude the level of influence of advertising on the customer. The main subject of research is the advertising techniques used by the Coca Cola Company. The theoretical aspect of the thesis concentrates on terminology in marketing such as advertising, communication, marketing, marketing mix, and marketing strategies. The practical aspect contains analytical research based …více
Abstract:
Táto práca sa snaží zistiť do akej miery vplývajú reklamy na spotrebiteľa. Hlavným subjektom tejto práce sú reklamné techniky použité spoločnosťou Coca-Cola. Teoretická časť práce sa sústredí na vymedzenie marketingovej terminológie ako komunikácia, marketing, marketingový mix a marketingové stratégie. Praktická časť obsahuje analýzu postavenú na dotazníkovom prieskume. Štúdia prispela k zisteniu akým …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Přemysl Průša
  • Oponent: Marek Perdík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25617