Natalja ERPSOVÁ

Bakalářská práce

Anglicismy v ruských reklamních textech

Anglicisms in Russian Advertising Texts
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá anglicismy v ruském jazyce a především v ruské reklamě. V práci jsou zahrnuty způsoby přejímání, příčiny přejímání a následná adaptace cizích slov. Dále historický vývoj ruské reklamy a nejčastěji používané stylistické prostředky reklamních textů. Součástí je také průzkum, který odhalí, zdali jsou přejatá slova správně chápána obyvateli Ukrajiny, Ruské federace a České republiky …více
Abstract:
The bachelor thesis is dealing with Anglicism in the Russian language, primarily in Russian advertisement. The thesis explains loan-words; means and causes of their adaptation. The next part is focusing on historical development of Russian advertisement and the most common stylistic means of advertising texts. A survey is included, revealing whether the loan-words are understood correctly by the citizens …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ERPSOVÁ, Natalja. Anglicismy v ruských reklamních textech. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Obchodní ruština