Theses 

Gender Perspectives in Wilkie Collin's The Law and the Lady and The Woman in White – Bc. Alžběta Budirská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Alžběta Budirská

Bakalářská práce

Gender Perspectives in Wilkie Collin's The Law and the Lady and The Woman in White

Gender Perspectives in Wilkie Collin's The Law and the Lady and The Woman in White

Anotace: Tato práce se zabývá přístupem spisovatele Wilkie Collinse k genderu a konceptu feminity a maskulinity ve dvou jeho románech – Žena v bílém a The Law and the Lady. Práce zkoumá, zdali Collinsův náhled na gender odpovídá tomu společenskému v 19. století.

Abstract: This thesis explores Wilkie Collins's approach to gender and femininity and masculinity concepts in two of his novels – The Woman in White and The Law and the Lady. This thesis examines whether Collins's perspective is in accord with the one of nineteenth century society.

Keywords: Wilkie Collins, gender, The Woman in White, The Law and the Lady, femininity, masculinity, feminita, maskulinita

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. et Mgr. David Zelený

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 03:22, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz