Bc. Alžběta Budirská

Bakalářská práce

Gender Perspectives in Wilkie Collin's The Law and the Lady and The Woman in White

Gender Perspectives in Wilkie Collin's The Law and the Lady and The Woman in White
Anotace:
Tato práce se zabývá přístupem spisovatele Wilkie Collinse k genderu a konceptu feminity a maskulinity ve dvou jeho románech – Žena v bílém a The Law and the Lady. Práce zkoumá, zdali Collinsův náhled na gender odpovídá tomu společenskému v 19. století.
Abstract:
This thesis explores Wilkie Collins's approach to gender and femininity and masculinity concepts in two of his novels – The Woman in White and The Law and the Lady. This thesis examines whether Collins's perspective is in accord with the one of nineteenth century society.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. et Mgr. David Zelený

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta