Bc. Martin Králík

Bakalářská práce

Britská zahraniční politika kabinetu Stanleyho Baldwina 1935 - 1937

British Foreign Policy of Stanley Baldwin's Government 1935 - 1937
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zahraniční politikou vládního kabinetu Stanleyho Baldwina v letech 1935 až 1937. Po nastínění kontextu meziválečného období, ve kterém se tato práce pohybuje, následuje vysvětlení okolností, za nichž se Stanley Baldwin stal potřetí a naposledy britským premiérem. Následně jsou podrobně rozebrány nejdůležitější události zkoumaného období – podpis Anglo-německé námořní …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the foreign policy of Stanley Bald-win´s government between 1935 and 1937. After the outline of the interwar period, the circumstances of Stanley Baldwin´s third and last term in the office of British Prime Minister will be explained. Subse-quently, the most important events of the examined period will be ana-lysed – signing of the Anglo-German Naval Agreement, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií