Theses 

Komplexní terapie po ablaci prsu, terapie lymfedemu – Petra SPĚVÁKOVÁ, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petra SPĚVÁKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Komplexní terapie po ablaci prsu, terapie lymfedemu

Complex therapy after breast ablation, lymphedema therapy

Anotace: Závěrečná práce shrnuje nově dostupná data o incidenci a mortalitě karcinomu prsu. Nedílnou a velkou součástí je také anatomie a patologie prsu, kineziologie pletence ramenního a krční páteře, které bývají také velkou problematikou po chirurgické léčbě karcinomu prsu. Dále screening, diagnostika, a chirurgická léčba včetně rekonstrukce prsu. Hlavní téma je popis fyzioterapeutických postupů v akutní fázi a ve fázi rekonvalescence.

Abstract: Final thesis summarizes newly available data about incidence and mortality of breast cancer. Big and integral part is anatomy and breast pathology, kinesiology, of the shoulder girdle and cervical spine, which are also big issues after breast surgery of breast carcinom. Futher screening, diagnosis and surgical methods including breast reconstruction. The main topic are physioterapeutic methods during the acute phase and recovery phase.

Klíčová slova: incidence, mortalita, karcinom prsu, anatomie prsu, patologie prsu, kineziologie, pletenec ramenní, krční páteř, screening, diagnostika, chirurgická léčba, fyzioterapeutické postupy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Vaníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=175993 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

SPĚVÁKOVÁ, Petra. Komplexní terapie po ablaci prsu, terapie lymfedemu. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (neudělen). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:07, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz