Bc. Kateřina Dufková

Bakalářská práce

Antikoncepce a vedlejší účinky spojené s užíváním hormonální antikoncepce

Contraception and side effects associated with the use of hormonal contraception
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na antikoncepci, hormonální antikoncepci a její účinky na organismus žen. Skládá se z teoretické části, která byla zpracována na základě analýzy odborné literatury, popisuje různé druhy antikoncepce a především je věnována hormonální antikoncepci a jejím pozitivním a negativním účinkům. Praktická část mapuje povědomí žen o pozitivních a negativních účincích hormonální antikoncepce …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on contraception, hormonal contraception and its effects on the body of women. It consists of a theoretical part, which has been arranged on the basis of the scientific literature analysis, describes the different types of contraception and is mainly devoted to hormonal contraception and its positive and negative effects. Practical part maps out awareness of women about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Soňa Šestáková
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta