Ľubomíra Babejová

Bachelor's thesis

Prezident republiky a jeho právomoci

The President of the republic and his legalities
Abstract:
ANNOTATION The subject matter of this work is a president and his|her jurisdiction. This work also analyses the status of the president in the constitutional system of the Slovak Republic. The main target was to remark how the president constitutional position has been gradually formed, how the president has gained more and more dominating position in the parliamentary form of the government although …viac
Abstract:
ANOTÁCIA Témou prace je Prezident a jeho právomoc táto práca analyzuje postavenie prezidenta v ústavnom systéme slovenskej republiky. Hlavným cieľom bolo podotknúť ako sa ústavne postavenie prezidenta postupne formovalo, ako prezident v parlamentnej forme vlády získaval čoraz dominantnejšie postavenie hoci v tejto forme vlády je najvyšším orgánom výkonnej moci predovšetkým vláda. V prvej kapitole som …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedúci: JUDr. Jozef Kravec, CSc.
  • Oponent: JUDr. Denisa Kravcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking