Theses 

Konkurenceschopnost podniků v oblasti služeb – Barbora Netolická

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / odbor:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management

Barbora Netolická

Bachelor's thesis

Konkurenceschopnost podniků v oblasti služeb

Competitiveness of company in services

Anotácia: Tato práce se zabývá posouzením konkurenceschopnosti hotelu Olympionik. V první části práce jsou popsány specifické vlastnosti služeb, které je třeba v rámci analýzy konkurenceschopnosti zohlednit a definovány základní teoretické pojmy jako konkurence, konkurenceschopnost a konkurenční výhoda. V druhé části je provedena analýza vnějšího makrookolí metodou PEST a analýza mikrookolí pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Dále se práce zabývá analýzou vnitřního prostředí hotelu Olympionik. Analýza vnitřního a vnějšího prostředí zkoumají současné postavení hotelu v ekonomickém prostředí. Pro srovnání hotelu Olympionik s jeho největšími konkurenty je využita metoda benchmarking. V závěrečné části práce jsou, na základě identifikovaných konkurenčních výhod, stanovena doporučení pro posílení konkurenceschopnosti hotelu Olympionik.

Abstract: This Bachelor´s dissertation deals with the assessment of competitiveness of hotel Olympionik. In the first part of dissertation are described specific characteristics of services that are needed in the analysis of competitiveness and defined the basic theoretical concepts, such as competition, competitiveness and competitive advantage. The second part is an analysis of the external macro environment using PEST analysis and microenvironment using Porter's model of five competitive forces. The dissertation analyzes the internal environment of the hotel Olympionik. Analysis of the internal and external environment examines the current position in the economic environment. For comparison of Hotel Olympionik with the important competitors is used method of benchmarking. In the final part of the dissertation, based on the identified competitive advantages, are identify recommendations for fortify the competitiveness of Hotel Olympionik.

Kľúčové slová: Klíčová slova, benchmarking, ekonomické prostředí, konkurence, konkurenceschopnost, PEST analýza, Porterův model pěti sil Key words, competition, competitivness economic enviroment, PEST analysis, Porter´s five forces model

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedúci: Ing. Věra Levičková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 15:10, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz