Bc. Martin Bízik

Bakalářská práce

Právo na obhajobu v trestním řízení

The Right to Defense in Criminal Proceedings
Anotace:
Hlavním cílem mojí bakalářské práce na téma „Právo na obhajobu v trestním řízení“ je popsat čtenáři práva obviněného v trestním řízení podle českého trestního práva. První část práce se věnuje obhajobě jako celku a účelu včetně vymezení jednotlivých pojmů, uvedení práva na obhajobu jako součásti lidských práv a jednotlivým zásadám trestního řízení. Druhá část je zaměřena na druhy obhajoby, obhájce …více
Abstract:
The main aim of my bachelor‘s thesis on „The Right to Defense in Criminal Proceedings“ is to describe to the reader the rights of the accused in criminal proceedings in Czech criminal law. The first part of the work is devoted to the defense as a whole and its purpose including definitions of terms, putting the rights of defense as part of human rights and individual principles of criminal proceedings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání

Práce na příbuzné téma