Lenka Pudloňová

Diplomová práce

Ekonomické porovnání expedice koksu systémy kombinované dopravy ACTS a Innofreight

Economic Comparison of Coke Dispatch through ACTS and Innofreight Systems of Combined Transport
Anotace:
Diplomová práce se zabývá ekonomickým porovnáním expedice koksu systémy kombinované dopravy Abroll Container System (ACTS) a Innofreight. V první části je představena společnost, pro kterou je diplomová práce zpracovávána, a jsou zde uvedeny teoretické poznatky o kombinované dopravě. Dále jsou uvedeny technické parametry systémů ACTS a Innofreight. Praktická část je věnována porovnáním obou systémů …více
Abstract:
Diploma thesis deals with economical comparison of coke expedition with combined transport systems Abroll Container System (ACTS) andInnofreight. In the first part there is introduced company for which is the thesis done and theoretical knowledge about combined transport is stated. Then technical parameters of ACTS and Innofreight systems are listed. The practical part is focused on a comparison of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Radim Lenort
  • Oponent: Marian Čarnecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu