Bc. Matej Plaskoň

Master's thesis

Státní dotační politika vůči NNO: srovnání ČR a SR

Grant policy towards NGOs: CR & SR comparison
Abstract:
The subject of this thesis is the research of financing NGO’s in Slovak republic, with main focus on grants from state budget. The first part deals with definition of non-governmental, non-profit sector in the legal system of Slovak republic, and the legal forms of organisations, which are considered to be a part of this sector, are specified. Also, the options of financing these organisations are …viac
Abstract:
Predmetom tejto diplomovej práce je výskum financovania neštátnych neziskových organizácií v Slovenskej republike, zo špecifickým zameraním na dotačné toky zo štátneho rozpočtu. Prvá časť sa zaoberá vyčlenením pojmu neštátny neziskový sektor v právnom prostredí Slovenskej republiky, a sú definované právne formy neštátnych neziskových organizácií. Taktiež sú tu uvedené možnosti financovania týchto organizácií …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta