Michala DOUDOVÁ

Bakalářská práce

Užovka stromová (Zamenis longissimus) v oblasti Stráže nad Ohří

Aesculapian Snake (Zamenis longissimus) near Straz nad Ohri
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na biologii, ekologii, a především ochranu užovky stromové (Zamenis longissimus) nazývané také Aeskulapova užovka, v anglickém jazyce Aesculapean Snake nebo Aesculapian Ratsnake, německy die Äskulapnatter a polsky wąż Eskulapa. První část je rešeršní přehled z výzkumů proběhlých v posledních letech. Druhá část této bakalářské práce je zaměřena na popis třech vybraných …více
Abstract:
This bachelor's final project is focused on biology, ekology, action plans and preservation of Aesculapean Snake (Zamenis longissimus). The first part of this final project is the research summary of studies from the last years. The second part of this project is concentrated on characterization of three isolated areas where Aesculapean Snake lives. The areas are in the Czech Republic (?Poohří? = river …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOUDOVÁ, Michala. Užovka stromová (Zamenis longissimus) v oblasti Stráže nad Ohří. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie