Bc. Júlia Hrinková

Master's thesis

Akcia P v podduklianskom regióne

Action P in region of Dukla
Abstract:
This thesis shows, what proceeding had the Action P, that means the removal of the Greek – Orthodox Church in the region of Dukla in the Czechoslovakia at the beginning of 50.years. It monitors at the same time the confessional evolution of the district and the process of the changing of this northeast part of the Slovakia into Orthodox-Church. It goes into the concrete events of the outrageous and …more
Abstract:
Táto magisterská práca ukazuje, aký priebeh mala Akcia P, teda likvidácia gréckokatolíckej cirkvi v Československu na začiatku 50. rokov, v podduklianskom regióne. Sleduje pritom vývoj okresu z konfesionálnej stránky a postup pravoslavizácie v tejto severovýchodnej časti Slovenska. Zaoberá sa konkrétnymi prípadmi násilnej i nenásilnej konverzie a osudmi gréckokatolíckych kňazov v určitých farnostiach …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2016
  • Supervisor: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta